Institutet för resistansens historia
och för nutida samhälle
i provinserna Biella och Vercelli

Institutet för resistansens historia och för nutida samhälle i provinserna Biella och Vercelli grundades i oktober 1974 och har alltså i 35 år aktivt arbetat för att samla material för att bygga upp ett unikt kulturarv.
Institutet verkar som forskningscenter för nutidshistoria och som referensbibliotek och databank i sociala och historiska frågor, dess uppgift är att samla, datera och dokumentera alla sorts dokument rörande provinserna Biella och Vercelli, Valsesia och omgivande områden i nordvästra Italien.
Djupgående forskning görs om antifascismen, motståndsrörelsen i Italien och arbetar- och bonderörelser.
Institutet arbetar för att främja historiska studier och tillhandahåller litteratur, anordnar konferenser och kurser. Det producerar också videofilmer, böcker och ger sedan 1981 ut en tidskrift var fjärde månad. Tidskriften heter "l’impegno" (uppdraget).
Institutets samlingar är imponerande: hundratusentals dokument, tusentals böcker, hundratals tidningsurklipp, filmer och videos.
Arkivet, biblioteket, den stora samlingen av tidningar och tidskrifter, foton, filmer, videos. Bandupptagningar, databanken och bibliografierna finns utan kostnad tillgängliga för alla som önskar fördjupa sig i detta områdets historia.

Institutet har också bedrivit forskning, anordnat konferenser, publicerat böcker och en mängd artiklar både i tidningar och på internet rörande andra länder inom områden som emigration, antifascism, motståndsrörelser, krigföring, deportation, shoah etc. På institutets hemsida finns ett stort urval av detta.


(Translated by Cristina Marciasini)