Inštitut za zgodovino odporniškega gibanja in sodobne družbe v pokrajinah Biella in Vercelli

Inštitut, ki je bil ustanovljen leta 1974 in ima torej za seboj več kot 35 let dejavnosti, ki predstavljajo znatno izkustveno bogatstvo, ni samo središče za raziskovanje krajevne sodobne zgodovine, temveč kulturni servis v najširšem pomenu besede.
Njegovi nameni so zbiranje, urejanje in ohranjanje vsakovrstne dokumentacije, ki zadeva sodobno zgodovino pokrajin Biella in Vercelli ter Valsesie s posebnim ozirom na antifašizem, odporniško gibanje, deportacije in internacije, delavsko in kmečko gibanje.
Inštitut spodbuja preučevanje te dokumentacije, poleg tega pa pospešuje zgodovinske raziskave, prireja predavanja, zborovanja in izpopolnjevalne tečaje, proizvaja videotapes, objavlja knjige in štirmesečno revijo.
Premoženje inštituta je že zelo bogato: stotisoči dokumentov, tisoči knjig, stotine &269;asnikov in časopisov, filmov in videokaset.
Arhiv, knjižnica, zbirka dnevnikov, avdio-foto-kino-videoteka, podatkovna banka, bibliografije, razstave in druge usluge so na razpolago krajevnim samoupravam, ki so včlanjene, šolam, knjižnicam, kulturnim društvom, raziskovalcem, učiteljem in študentom: skratka vsem, ki jih zanima zgodovina našega področja.


(Samo Pahor)