Institutul pentru istoria Rezistentei si a societatii contemporane din provincia Biella si Vercelli

Fondat in oct 1974, deci cu peste 35 de ani de activitate ce reprezintà un valoros patrimoniu de experientà, Institutul se configureazà ca ceva mai mult decât un centru de cercetare a istoriei contemporane - cât un serviciu cultural în sensul cel mai larg al termenului.
Tintele lui sânt stràngerea, clasificarea si conservarea documentelor de orce fel ce privesc istoria contemporanà din Vercellese, Biellese si Valsesia, cu precàdere cele referitoare la antifascism, Resistenta si miscàrile muncitoresti si tarànesti.
Dincolo de a favoriza consultarea acestor, documente, Institutul promoveazà studii istorice, organizeazà conferinte, întruniri si cursuri de aducere a informatiei la zi, produce videocasete, publicà volume, si din 1981 editeazà o revistà.
Patrimoniul institutului este deci valoros; sute de mii de documente, mii de volume, sute de titluri de periodice, filme si videocasete.
Arhiva, biblioteca, audio-foto-cine-videoteca, banca de date, bibliografii, expozitii, toate acestea stau la dispsitia societatii locale, membrilor asociate, scolilor, bibliotecilor, asociatiilor culturale, cercetàtorilor, profesorilor si studentilor; tuturor celor interesati de istoria locurilor noastre.

Institutul sa occupat si de evenimente petrecute in alte tàri (emigratie, antifascism, Rezistenta, razboaie, deportazi) printre altele organizànd conferinte, publicànd carti si articole (càteva dintre acestea sànt prezente in aceslas sit).


(Traducere Viorel Danci)