Instituut voor de Geschiedenis van het Verzet
en van de hedendaagse Maatschappij
in de Provincies Biella en Vercelli

Het Instituut werd opgericht in oktober 1974 en heeft dus meer dan 35 jaren activiteiten achter de rug, die een aanzienlijk patrimonium aan ervaringen vertegenwoordigen. Naast zijn rol als recherchecentrum voor locale hedendaagse geschiedenis stelt het Instituut zich op als een culturele voorlichtingsdienst in de breedste zin van het woord.
Het heeft als doeleinden het verzamelen, ordenen en bewaren van documentatie van welk type ook, betreffende de hedendaagse geschiedenis van Biella, Vercelli en omstreken, alsmede van de Sesiavallei, met een bijzondere aandacht voor het anti-fascisme, het Verzet, de deportatie, de internering, en de boeren - en arbeidersbewegingen.
Naast de bevordering van het raadplegen van deze documentatie, organiseert het Instituut geschiedkundige studies, conferenties, samenkomsten en bijscholingscursussen. Het produceert verder videofilms, publiceert boeken en geeft vanaf 1981 een viermaandelijks tijdschrift uit. Het patrimonium van het Instituut is ondertussen aanzienlijk aangegroeid: het bestaat uit honderdduizenden documenten, duizenden publicaties, honderden kranten - en tijdschriftartikels, tientallen films en videocassettes.
Het archief, de bibliotheek, de hemerotheek, de audio-foto-cine-videotheek, databanken, bibliografieŽn, tentoonstellingen en tal van andere diensten staan ter beschikking van locale betrokken bonden, van scholen, bibliotheken en culturele verenigingen; van navorsers, leerkrachten en studenten. Kortom, van allen die belangstelling koesteren voor de geschiedenis van ons land.

Het Instituut heeft zich ook bezig gehouden met ontwikkelingen in andere landen (emigratie, anti-facisme, verzet, oorlogen, deportatie, ecc.) door o.a. samenkomsten te organiseren, door boeken en talrijke artikels, waaronder enkele ook in dit site vindbaar, en hyperthesisen te publiceren.
Niet enkel plaatselijke geschiedenis

(Vertaling van Emma Terino Boie)