The Institute for the History of Resistance
and Contemporary Society
in the Provinces of Biella and Vercelli

The Institute for the History of Resistance and Contemporary Society in the Provinces of Biella and Vercelli was founded in October 1974 and has actively worked for more than 35 years to make up a unique cultural heritage.
Operating as a research centre on contemporary history and as a reference library and data bank on wide-ranging social and historical issues, the Institute is intended to gather, record and file all kinds of documents concerning the Provinces of Biella and Vercelli, Valsesia and neighbouring areas in the North-west of Italy.
Advanced research is conducted on anti-fascism, Italian Resistance, workers' and peasants' movements.
The Institute works to promote historical studies and provides lectures, conferences and informative courses. It also produces videotapes and books, and has published a magazine entitled "l'impegno" (The Commitment) since 1981.
The Institute's assets are truly remarkable: hundreds of thousands of documents, thousands of books, hundreds of newspaper cuttings, films and videos.
The archive, the library and the wide collection of newspapers and magazines, photographs, films, videos and recordings, the data bank and the bibliographies are freely available to all those interested in the history of these areas.

The Institute has also carried out research on issues and events concerning other countries (emigration, antifascism, the Resistance, warfare, deportation, shoah, etc.) arranged conferences, published books and a large number of articles, composed hypertexts. A fine selection is archived on the site.
Not local history only

(Translated by Maria Paola Crevola)


Canolfan Astudiaethau Hanes y Gwrthsafiad
a Chymdeithas Cyfoes yn nhaleithiau Biella a Vercelli

Am dros bum mlynedd ar hugain ers ei sefydliad ym mis Hydref 1974 bu'r anolfan Astudiaethau Hanes y Gwrthsafiad a Chymdeithas Cyfoes yn nhaleithiau Biella a Vercelli yn gweithio'n galed i greu treftadaeth ddiwylliannol unigryw.
Yn ogystal â gweithredu fel canolfan ymchwil i mewn i hanes cyfoes, fel llyfrgell gyfeiriadurol a fel cronfa ddata ar gyfer pynciau cymdeithasol a hanesyddol llydan eu cwmpas, mae'r Ganolfan yn casglu at ei gilydd, yn cofnodi a ffeilio dogfennau o bob math yn ymwneud â thaleithiau Biella a Vercelli, Valsesia ac ardaloedd cyfagos yng Ngogledd Orllewin yr Eidal.
Mae'n arbenigo mewn ymchwil i mewn i wrth-Ffasgaeth, i'r Gwrthsafiad yn yr Eidal, ac i fudiadau'r werin a'r gweithwyr.
Mae'r Ganolfan yn hybu astudiaethau hanesyddol ac yn darparu darlithiau, cynhadleddau a chyrsiau diweddaru. Cynhyrchir tapiau fideo a llyfrau yn ogystal â chylchgrawn o'r enw "l'impegno" (yr Ymroddiad), a sefydlwyd yn 1981 i ymddangos deirgwaith y flwyddyn.
Mae gan y Ganolfan eiddo nodedig, yn cynnwys cannoedd ar filoedd o ddogfennau, miloedd o lyfrau, cannoedd o benawdau papurau newydd, ffilmiau a thapiau fideo.
I bawb sydd â diddordeb yn hanes yr ardaloedd hyn, cynigir defnydd rhad ac am ddim o'r archifdy, y llyfrgell, y casgliad eang o bapurau newydd a chylchgronnau, ffotograffau, tapiau fideo a llafar, ac o'r gronfa ddata a'r llyfryddiaeth.
Dim Hanes Lleol yn unig

(Cyfieithwyd gan Margareth Mair Parry)