Istitut za istoriju Pocreta otpora
i aktivne organizacije sadašnjosti
u provinciji grada Biella i Vercelli