L'Institut per a la història de la Resistència
i de la societat d'avui
en les províncies de Biella i Vercelli

Fundat en octubre de 1974, i doncs amb més de 35 anys d'activitats, que representen un remarcable patrimoni d'experiènces, l'Institut se configura - a més de centre de recerca d'història contemporania - com servei cultural en la significació la més ampla del mot.
Els seus objectius són la recollida, l'arranjament i la conservació de la documentació de tota mena que atèny l'història contemporania del Verclés, del Bielés i del val de la Sesia, especialment alló que afecta el antifascisme, la Resistència i el moviment dels obrers i dels camperols.
A més d'afavorir la consultació d'aquesta documentació, l'Institut promou estudis historics, organitza conferences, convenins i curs d'ajornament, prodeix videotapes, edita volums i una revista.
El patrimoni de l'Institut és ara ja considerable: té centenars de milers de documents, centenars de volums, de col.lecions de periòdics, de films i de videocaixetes.
Arxiu, biblioteca, emeroteca, audio-foto-cine-videoteca, informacions computadoritzades, bibliografies, mostres i molts altres serveis estan a disposició dels ens pùblics locals, de les associacions culturales, dels ensenyants i dels estudiants: de tots els que, en fi, són interessats per a història de la nostra terra.

El Instituto s’ha ocupat també de esdeveniments succeits en altres països (emigració, guerra civil de Espanya, segona guerra mundial, Resistència, etcètera), organizant convenins de estudis, publicant volums i molts articles (alguns del quals poden trobar-se en aquest mateix espai Internet) i realitzant hipertextos.


(Traduit per Tavo Burat)